Conferinţa Naţională de lucru

"De la politici la practică: dezvoltarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova" - este titlul primei Conferinte Naţionale de lucru, care se va desfăşura la Chişinău, în zilele de 18-20 mai 2009 la Chişinău.

Conferinţa este organizată de Parteneriatul Femeilor pentru Apă (WfWP) şi găzduită de către membrii acestuia în Moldova – Asociaţia Femeilor Profesioniste din Moldova (BPW) şi Femeile în dezvoltarea durabilă a Moldovei (WISDOM). De asemenea, în calitate de parteneri în acest proces sunt Clubul Soroptimistelor din Chişinău, asociaţia Ecotox, Clubul Femeilor din Bazinul Mării Negre, Eco-Tiras şi Solidaritatea Europeană pentru Apă în Moldova. Conferinţa şi întrunirile de pregătire a acesteia sunt finanţate de Ministerul locuinţelor, amenajării teritoriului şi mediului din Olanda.

Conferinţa naţională de lucru presupune dezvoltarea iniţiativelor concrete în domeniul apei şi sănătăţii, implicând reprezentanţi ai Guvernului, departamentelor, autorităţilor locale, instituţiilor de cercetare, societăţii civile (ONG-uri, grupuri de iniţiativă) şi ai organizaţiilor regionale şi internaţionale (CEE/ONU, OMS), parteneri de dezvoltare, companii din sectorul privat şi alte părţi interesate.

Subiecte importante

Tema principală a conferinţei de lucru este durabilitatea iniţiativelor locale în domeniile apei şi sănătăţii. În cadrul acestei teme vor fi abordate subiecte importante precum apa potabilă şi sanitaţia în relaţie cu sănătatea în Moldova; sănătatea femeilor şi apa (inclusiv sistemul de supraveghere şi de avertizare timpurie WRD), precum şi protecţia resurselor de apă (inclusiv râurile şi lacurile transfrontaliere).

Protocolul OMS privind Apa şi Sănătatea

Această conferinţă va aborda domenii ce ţin de Protocolul Apă şi Sănătate şi starea actuală a proiectului pilot în Moldova. Stabilirea obiectivelor naţionale şi a calendarului implementării lor reprezintă un important prim pas pentru realizarea scopurilor Protocolului. WfWP, prin membrii săi din Moldova, şi ONG-urile interesate, sunt în prezent implicate în dezvoltarea unei reţele de ONG-uri şi a unor proiecte pentru comunităţi, în paralel cu procesul guvernamental de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor.

Pregătirea conferinţei

În scopul pregătirii Conferinţei Naţionale de Lucru, la data de 16-19 septembrie 2008, la Chişinău a avut loc prima întrunire a organizatorilor Conferinţei. Aceasta a fost organizată de Secretariatul WfWP şi găzduită de membrul acesteia – BPW. La această întrunire ONG-urile au propus iniţiative individuale în domeniul apei, sanitaţiei şi sănătăţii şi au elaborat principalele criterii privind Crearea parteneriatului ONG-urilor.

Influenţarea politicilor

La 24- 26 ianuarie 2009 în Moldova s-a desfăşurat ce-a de-a doua întrunire de pregătire a Conferinţei Naţionale de lucru, care a creat un atelier de lucru privind influenţarea politicilor. Instuirea dată a fost organizată la fel de Secretariatul WfWP, în cooperare cu un consultant de la compania de instruire şi consultanta MDF. Obiectivul acestui atelier de lucru a fost dezvoltarea planurilor strategice, ce ar contribui la succesul proiect pilot privind apa şi sănătatea în Republica Moldova. La acest atelier, BPW-Moldova a luat iniţiativa de a coordona logistica conferinţei, iar Wisdom - de a facilita procesul de pregătire a studiilor de caz ce vor fi prezentate în cadrul respectivului eveniment.

[ WfWP_working_conferences_rom.doc ]
[ WfWP_former_conferences_rom.doc ]

Conferinţa de Lucru Naţională din Moldova: obiective specifice

Obiectivele specifice ale conferinţei de lucru sunt:

  • Formarea unei platforme de ONG-uri (de femei), lideri comunitari, factorii de decizie, experţi şi reprezentanţi ai sectorului de afaceri de toate nivelurile pe probleme de apă, sanitaţie şi sănătate în Republica Moldova;
  • Dezvoltarea proiectelor concrete în domeniile apei, sanitaţiei şi sănătăţii pentru a fi prezentate agenţiilor donatoare sau Guvernului Moldovei şi Mecanismului Ad Hoc de facilitare a proiectului;
  • Schimbul de cunoştinţe şi discuţii asupra situaţiei reale şi importanţei siguranţei apei potabile şi sanitaţiei pentru sănătatea femeilor şi copiilor din Moldova, precum şi acţiunile necesare pentru a îmbunătăţi această situaţie;
  • Sensibilizarea publicului privind importanţa şi necesitatea implicării ONG-urilor de femei în dezvoltarea politicilor de apă şi sănătate şi a proiectelor concrete.

Studiile de caz

Obiectivul dezbaterii studiilor de caz în cadrul atelierelor de lucru este de a oferi spaţiu pentru organizaţiile care se prezintă de a-şi lansa ideia unui proiect, cu posibilitatea dezvoltării ulterioare în proiecte concrete. Participanţii atelierelor de lucru pot fi membrii organizaţiilor care au dezvoltat proiectele şi experţii tehnici ai guvernului, ONGuri din sectorul de afaceri, universităţi, agenţii de finanţare din întreaga regiune conform cazului corespunzător prezentat şi a tehnicii Reţelei Funcţionale ale WfWP.

Tipuri de studii de caz:

  • Studii de caz la stadiul 0
  • Studii de caz în dezvoltare/implementare
  • Extinderea unui proiect
Studiile de caz la stadiul 0

sunt acele idei de preoicte, care se află la etapa pregătitoare sau în care infrastructura socială este încă slab deyvoltată sau lipseşte complet. Prin urmare, proiectele sunt încă într-un stadiu preliminar, de multe ori în stadiul cel de definire a problemei. De asemenea, acest studiu de caz poate avea o infrastructura socială nedezvoltată (organizarea practică slabă, de exemplu lipsa unui cont bancar etc.) sau lipsa infrastructurii sociale de punere în aplicare a proiectelor (de exemplu, lipsa unui consiliu funcţional care să menţină infrastructura de apă într-o manieră durabilă). Conferinţă de lucru este o oportunitate de a defini în mod clar iniţiativele/necesităţile proiectului şi a-l duce cu un pas mai departe de la simplul caz la un proiect demn de implementare.

Studiul de caz în dezvoltare

Un studiu de caz în dezvoltare este acela cînd proiectul se află în faza de dezvoltare şi şi organizaţia are nevoie de un suport pentru finalizarea documentului de proiect. Un alt caz de acest fel este şi un proiect aflat în curs de aplicare, la care e necesar să se revadă strategiile de bază ale proiectului. Conferinţă de lucru ar putea ajuta la finalizarea sau la revizuirea strategiilor proiectului, prin suportul consultativ oferit organizaţiei executante în definirea unor paşi în soluţionarea problemelor existente, permiţînd astfel ca implementarea proiectului, să fie reluată cu un nou curs.

Extinderea unui proiect la scară mai mare(upscaling) are loc în două direcţii:
  • Extinderea în cadrul uneia şi aceleiaşi localităţi sau unuia şi acelaşi sector (de exemplu, mărirea numărului de persoane şi organizaţii implicate, extinderea accesului la servicii cum ar fi aprovizionarea cu apă potabilă, obţinerea unei finanţări mai mari, etc.).
  • Replicarea unui proiect într-o altă zonă (de exemplu, o altă regiune, un alt sector).