ONG-urile implicate în pregătirile pentru Conferinţa de lucru

Procesul de pregătire a conferinţei de lucru este susţinut de un număr de ONGuri membre şi nemembre ale WfWP, care sunt active în domeniul apei şi sanitaţiei în Moldova: BPW-Moldova, Clubul Soroptimist Chisinau, WISDOM, Ecotox, BSWC, Eco-TIRAS şi Solidaritate Europeană pentru Apă, Moldova. La 16-19 septembrie, 2008 Secretariatul WfWP in colaborare cu BPW-Moldova a organizat la Chişinau loc prima întrunire de pregătire a conferinţei. La această întrunire ONGurile au propus diferite iniţiative în domeniul apei, sănătăţii şi sanitaţiei şi au elaborat principalele criterii de constituire a unui parteneriat al ONGurilor în domeniu.

În perioada 24-26 ianuarie a avut loc cea dea doua întrunire de pregătire a conferinţei de lucru. În cadrul acestei întruniri a fost organizată o instruire în domeniul influenţării politicii cu participarea expertului companiei de instruire şi consultanţă internaţionale – MDF, Ger Roebeling. Obiectivul acestei instruiri a fost de a dezvolta planurile strategice a contribui la realizarea unui proiect pilot de succes în Moldova în cadrul Protocolului Apă şi Sănătate. La această întrunire, BPW-Moldova şi-a oferit iniţiativa de a coordona logistica pregătirii conferinţei de lucru, iar WISDOM a fost implicată în facilitarea pregătirii cazurilor pentru conferinţă.