Parteneriatul femeilor pentru apă


Women for Water Partnership

Parteneriatul Femeilor pentru apa (WfWP) este o reţea internaţională de organizaţii de femei din America de Sud, Caraibe, Africa, Asia şi Europa de Vest şi Est. Mai mult de un milion de femei cu diferit nivel social şi cultural sunt parte a parteneriatului, acestea contribuind prin cunoştinţele şi experienţele sale la reducerea sărăciei. WfWP conduce la împuternicirea şi dezvoltarea drepturilor locale, echităţii, parteneriatului, şi dezvoltarea la nivel local.


Preocupări de bază

Preocuparea de bază a WfWP este dezvoltarea durabilă prin managementul integrat al resurselor de apă. WfWP este format din principalul grup identificat de Organizaţia Naţiunilor Unite ca fiind capabil a forma o societate durabilă. În conformitate cu managementul integrat al resurselor de apă femeile joacă un rol esenţial în furnizarea, gestionarea şi protecţia apei (Principiile de la Dublin, 1992). De asemenea, fără aportul de cunoştinţe intrinsece al femeilor nu pot fi oferite soluţii în domeniul de management al resurselor de apă şi sanitaţie.

Metodologia de lucru

WfWP are propria sa metodologie de lucru: împletirea dinamică. Această metodologie este adaptată pentru aplicarea soluţiilor durabile la nivel local. Prin acest tip de abordare, toate părţile interesate ajung la o percepţie comună şi elaborează împreună cele mai potrivite soluţii. Astfel, în cadrul proiectului toate părţile implicate sunt implicate în mod egal, contribuind cu expertiză specifică lor.

Email: secretariat@womenforwater.org
www.womenforwater.org