NOUTĂŢI

Seminar consacrat implementării Protocolului CEE a ONU “Apă şi Sănătate”

La 20.01.2010 Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii, în comun cu Comisia Economică pentru Europa a ONU, a organizat un Seminar internaţional referitor la Protocolul „Apă şi Sănătate” al Convenţiei CEE a ONU privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (1992).

Raportul Conferintei Nationale de Lucru

Accessind acest link puteti citiraportul integral al Conferintei Nationale de Lucru

Peste 80 de ţări celebrează Ziua internaţională a spălării mâinilor cu săpun, ediţia a 2-a

Cea de a doua ediţie a Zilei internaţionale a spălării mâinilor cu săpun, este sărbătorită la 15 octombrie 2009, strălucind în prim-plan datorită importanţei sale pentru promovarea spălării mâinilor cu săpun ca una dintre cele mai eficiente şi accesibile intervenţii pentru protecţia sănătăţii.

APA DE LA ROBINET, BUNĂ DE BĂUT LA CIOREŞTI

Un apeduct nou a fost construit în satul Cioreşti, raionul Nisporeni. Apeductul alimentează cu apă potabilă 663 de familii, grădiniţa, şcoala, casa de cultură, primăria şi centrul medicilor de familie din localitate.

Misiunea UNECE în Moldova

La 24 septembrie anul curent Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a găzduit oaspeţi din Comisia Economică pentru Europa a ONU şi reprezentanţi ai Agenţiei Elveţiane de Dezvoltare şi Cooperare.

Recomandările Conferinţei Naţionale de Lucru

După două zile de lucru în şedinţe comune şi ateliere separate pe diverse studii de caz, participanţii la Conferinţa Naţională de Lucru “De la politici la practică: dezvoltarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova” au propus diverse soluţii, recomandări pentru reducerea gravităţii problemei apei şi sănătăţii în Republica Moldova.

Not found

Not found

La Hârtop apa Cogâlnicului este mai curată

Un mic afluent al râului Cogâlnic, pe o lungime de 4 km, a fost curăţat de toate murdăriile aruncate în cursul lui.

O premieră în domeniul administrării apelor

În urma mai multor întruniri cu administraţia publică locală şi ONG-urile din bazinul râului Cubolta, la finele lui aprilie curent, a fost organizată prima şedinţă a Consiliului Bazinal Cubolta. Au participat circa 35 persoane, reprezentanţi ai diferitor structuri locale şi naţionale, guvernamentale şi neguvernamentale.

„Străjerii” de pretutindeni ai drumurilor moldoveneşti

Este bine cunoscut faptul că întemeierea şi dezvoltarea unei noi localităţi depinde în cea mai mare măsură de problema aprovizionării cu apă potabilă, de aceea, în trecut, oamenii populau teritoriile aflate de-a lungul râurilor sau în nemijlocita apropiere de izvoare mari.

3 băieţi francezi vin în Moldova…cu bicicleta

Loïc, Tanguy şi Thomas sunt trei băieţi francezi vin în Moldova…cu bicicleta. Ei vor avea la dispoziţie patru zile (între 28 -31 mai 2009) pentru a vizita Chişinăul şi a lua cunoştinţă de iniţiativele locale ale ONG-ului “Solidaritatea Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM), privind igiena şi sanitaria în satul Vorniceni, Străşeni.

Recomandările Conferinţei Naţionale de Lucru “De la politici la practică: dezvoltarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova”

După două zile de lucru în şedinţe comune şi ateliere de lucru separate pe diverse studii de caz, participanţii la Conferinţa Naţională de Lucru “De la politici la practică: dezvoltarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova” au propus diverse soluţii, recomandări pentru reducerea gravităţii problemei apei şi sănătăţii în Moldova.

Agenda Conferinţei Naţionale de Lucru

Agenda Conferinţei Naţionale de Lucru „De la politici la practică: elaborarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova” este disponibilă atenţiei dvs.

Lucruri minunate, dar uitate, despre apă

Un articol ce descrie lucruri minunate despre apă, lucruri pe care oamenii, in agitatia vietii cotidiene, le-au uitat.

Fântâni curate pentru sănătate

"Fântâni curate pentru sănătate" este titlul recentei apariţii editoriale, realizate de REC-Moldova, într-un proiect finanţat de Comisia Europeană.

Cele mai importante problemele de sănătate din R. Moldova sunt determinate de calitatea apei

Interviu cu Nicolae Opopol, medic-igienist, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Chemarea elevilor clasei a III-a “A”

Elevii clasei a III-a “A” de la Liceul “Iulia Haşdeu”,vin cu un apel către toată omenirea: NU - POLUĂRII! PROTEJAŢI APELE! APA ESTE BUCURIA VIEŢII!

Cerinţe pentru întreţinerea fântânilor

Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Preventivă a plasat pe site-ul sau o serie de cerinţe pentru întreţinerea fântânilor. Câte dintre ele sunt respectate în localitatea dvs.?

Fântânile şi sănătatea cetăţenilor

De când mă ţin minte, poluarea apelor a fost şi mai este o problemă majoră în localitatea noastră, şi nu numai - spune o elevă din satul Crihana Veche, Cahul

Este necesar ca instituţiile de stat sa asigure continuu accesul populaţiei la informaţia privind calitatea apei potabile

O serie de experţi, lideri ai diferitor organizaţii neguvernamentale îşi vor expune, pe parcurs, opinia privind situaţia din domeniul apei şi sănătăţii în R. Moldova.În viziunea lui Andrei Isac, Director Executiv al Centrului Regional de Mediu Moldova – REC Moldova – problemele necesită o abordare consecventă şi permanentă. Mai mult, deşi ONG-urile au o vastă experienţă, resursele financiare limitate nu le permit să atingă toate rezultatele dorite, de aceea, impactul activităţilor lor la acest compartiment este încă modest. Liderul susţine că autorităţile ar trebui să faciliteze atragerea asistenţei tehnice străine, inclusiv pentru antrenarea societăţii civile în activităţi practice - pentru a valorifica eficient potenţialul ONG-urilor, experţilor din cadrul societăţii civile, care ar putea real contribui la soluţionarea multor probleme, inclusiv în domeniul apei şi sanitaţiei.

O broşură despre un subiect tot mai actual

Am lecturat cu deosebit interes una din recentele publicaţii, apărute la Chişinău, ce abordează probleme din domeniul protecţiei mediului. Este vorba de broşura “Sanitaţia ecologică”, editată de Asociaţia obştească WiSDOM, în colaborare cu Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (suport financiar Programul ApăSan) şi Femeile din Europa pentru un Viitor Comun – WECF (suport financiar Ministerul de Afaceri Externe al Olandei).

Ora ecologică în instituţiile de învăţământ - situaţia resurselor acvatice în Republica Moldova

Situaţia resurselor acvatice din R. Moldova a fost prezentată sumar în cadrul materialului didactic oferit de expertii Maria Sandu, dr., director adjunct, Institutul de Ecologie şi Geografie şi Nicu Vrednic, consultant, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, cu ocazia Orei Ecologice ce s-a desfăşurat la 22 martie în toate instituţiile de învăţământ din R. Moldova.

Ora ecologică în instituţiile de învăţământ

La 22 martie, de Ziua Mondială a Apelor, în instituţiile de invaţământ din R. Moldova a avut loc Ora Ecologică dedicată protecţiei apelor.In atentia tuturor celor interesati propunem un material ştiinţific la tema apei - fenomenul de circuit al apei, prezentat de experţii Maria Sandu, dr., director adjunct, Institutul de Ecologie şi Geografie şi Nicu Vrednic, consultant, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale

Probleme, obiecţii şi propuneri ale participanţilor la Seminarele zonale privind calitatea apei potabile în fântâni

Seminarele zonale privind calitatea apei potabile în fântâni şi utilizarea sondelor arteziene au fost organizate şi desfăşurate de REC Moldova, în coordonare cu Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţia Apele Moldovei, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţia AGeoM, şi în parteneriat Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Universitatea de Medicină şi Farmacie şi au avut loc în perioada 6-27 martie 2009 la Ştefan Vodă, Cahul, Balţi, Chişinău şi Comrat. Seminarele sunt parte a proiectului desfăşurat de REC Moldova cu suportul Comisiei Europene şi a procesului de pregătire către bilunarul naţional de înverzire şi salubrizare.

De calitatea apei depinde sănătatea noastră

În prezent în Republica Moldova sunt înregistrate cca. 136 de mii de fântâni şi mai mult de 7 mii de izvoare. Cu regret, în urma investigaţiilor de laborator s-a constatat că în 80 la sută din cazuri pânza freatică, de unde se alimentează fântânile şi izvoarele, este extrem de poluată cu nitraţi şi nitriţi, compuşi ai metalelor grele, are un grad de mineralizare excesiv sau un conţinut înalt de fluor şi nu corespunde cerinţelor ecologice şi normelor sanitare.

Spre atenţia ONG-urilor de mediu şi tuturor celor interesaţi de problemele de apă şi sănătate

Republica Moldova, fiind o ţară care se confruntă cu probleme grave legate de apă şi sănătate, a luat atitudine prin ratificarea Protocolului Apă şi Sănătate (PAS), asumându-şi pe această cale anumite obligaţiuni.Parteneriatul Femeilor pentru Apă (WfWP), împreună cu membrii săi şi alte ONG-uri interesate, intenţionează să coordoneze eforturile şi să stimuleze elaborarea unor proiecte concrete, care ar corespunde priorităţilor naţionale în domeniile apei, sanitaţiei şi sănătăţii şi ar contribui la implementarea prevederilor PAS.