Publicat: 2009-05-07 02:02:11

Este necesar ca instituţiile de stat sa asigure continuu accesul populaţiei la informaţia privind calitatea apei potabile


Interviu cu Andrei Isac, Director Executiv al Centrului Regional de Mediu Moldova- Cum apreciaţi implicarea ONG-urilor de mediu, a societăţii civile în soluţionarea problemei apei potabile în R. Moldova?


- În ultimii ani, asociaţiile obşteşti se implică mai activ în soluţionarea problemelor ce ţin de asigurarea accesului la apa potabilă calitativă, şi sub aspect informaţional - cu seminare, publicaţii, dar şi cu proiecte de amenajare a fântânilor, izvoarelor. S-a mărit numărul de organizaţii implicate în proiecte bilaterale sau regionale, se promovează sanitaţia ecologică, toaletele EcoSan etc. Şi este important că se implică atât organizaţii de nivel naţional, cât şi cele locale, asigurând un parteneriat durabil. Activitatea lor la nivel local este foarte eficientă, au stabilit o colaborare de durată cu APL, cu şcolile – or, implicarea acestora este extrem de necesară şi aşteptată. Însă, spre regret, resursele financiare limitate nu le permit să atingă toate rezultatele dorite, să cuprindă mai multe localităţi, de aceea, impactul activităţilor ONG-urilor la acest compartiment este încă modest. Sper ca experienţa existentă să fie cât mai larg răspândită, ca să poată da efecte mai mari.


- Ce programe, proiecte derulează actualmente REC Moldova în domeniul apei şi sănătăţii?


- La moment, REC Moldova desfăşoară trei proiecte, care direct sau indirect contribuie la soluţionarea problemelor legate de calitatea apei: „Salvaţi Râuleţele Mici”; „Promovarea implementării Iniţiativei Europene în domeniul Apelor şi a Managementului Integrat al resurselor de apă” şi „Promovarea practicilor de reducere a poluării cu nutrienţi în ECE”.

Am desfăşurat seminare pentru profesori şi elevi referitor la monitorizarea biologica a apei din râuleţe. În coordonare cu Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţia „Apele Moldovei”, Inspectoratul ecologic de Stat, AGeoM, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Universitatea de Medicină şi Farmacie am desfăşurat seminare pentru primari şi ONG-uri referitor la calitatea apei în fântâni şi sonde arteziene. Recent, a fost lansat concursul pentru proiecte în domeniul practicilor mai bune de reducere a poluării cu nutrienţi. Mai detaliat despre aceste proiecte puteţi afla pe pagina din internet al Centrului: www.rec.md sau la telefonul 23 86 85.


- Ce a determinat organizaţia dvs. să se implice în promovarea conştientizării problemelor din domeniul apei şi sănătăţii în R. Moldova?


- Asigurării accesului la apa potabilă calitativă şi protecţia resurselor de apă sunt, în ultimii ani, printre primele probleme prioritare în domeniul mediului în tara noastră. Acest fapt este condiţionat de starea actuală a lucrurilor în domeniu - necorespunderea apei din fântâni cerinţelor sanitare, resurselor limitate, lipsei de informaţie şi implicarea redusă a populaţiei.

De mai mulţi ani, REC Moldova acordă o atenţie deosebită problemelor aprovizionării cu apă şi canalizare, facilitării dialogului dintre APL, instituţiile responsabile şi societatea civilă, organizând seminare, mese rotunde, dezbateri publice.

Experienţa acumulată ne permite să lărgim şi diversificăm acţiunile în domeniul dat.


- Putem vorbi de un parteneriat între societatea neguvernamentala şi autorităţile statale întru soluţionarea problemelor apei în R. Moldova?


- După părerea mea personală, în ultimii ani s-au stabilit relaţii de colaborare între autorităţile centrale responsabile de protecţia mediului şi resursele de apă şi ONG-uri, există un dialog mai stabil şi deschis cu asociaţiile obşteşti. Pentru întărirea parteneriatului dat, asigurarea durabilităţii lui e necesară o deschidere şi transparenţă continuă din partea tuturor instituţiilor de stat, responsabile de mediu, resurse, sănătate şi o implicare mai activă a societăţii civile în activităţi practice de soluţionare a problemelor date.

Realizarea proiectelor comune, antrenarea ONG-urilor la implementarea proiectelor din domeniul dat vor contribui la lărgirea şi dezvoltarea dialogului şi parteneriatului.

Susţinerea din partea instituţiilor de stat a activităţilor ONG-urilor, eliminarea barierelor în atragerea sau promovarea proiectelor ar fi încă un plus în procesul dat.


- Ce aşteptări au reprezentanţii ONG-urilor privind implicarea statului în soluţionarea problemelor legate de apa şi sănătate?


- Este necesar ca instituţiile de stat sa asigure continuu accesul populaţiei la informaţia privind calitatea apei potabile, apelor de suprafaţă - care au un impact direct asupra sănătăţii.

Să implice publicul şi asociaţiile obşteşti în procesul de adoptare a deciziilor în aceste domenii.

Să acorde asistenţă financiară, suficientă şi cu asigurarea transparenţei, pentru proiecte de aprovizionare cu apa şi sanitaţie.

Şi să faciliteze atragerea asistenţei tehnice străine, inclusiv pentru antrenarea societăţii civile în activităţi practice - pentru a valorifica eficient potenţialul ONG-urilor, experţilor din cadrul societăţii civile, care ar putea real contribui la soluţionarea multor probleme, inclusiv în domeniul apei şi sanitaţiei.


- Mulţumim mult şi mult succes!

A intervievat: Lilia Curchi