Publicat: 2009-04-23 17:06:12

O broşură despre un subiect tot mai actual

În mass-media este, oarecum, incomod să abordezi unii termeni, chiar probleme, fie din nedorinţa de a părea banal, fie din teama de a fi înţeles greşit. De exemplu, cât de des aţi citit despre toaletele şi gestionarea excrețiilor umane? Nu prea! Totuşi, subiectul a devenit unul abordat tocmai graţie informaţiei prezentate în broşura “Sanitaţia ecologică”.

Coperta-Sanitatia-Ecologica.jpg

Spuneam la început că am lecturat cu interes această publicaţie. De ce?

Unu: pentru că este scrisă într-un limbaj simplu şi accesibil, iar notele de pe câmpul paginilor scot în prim-plan lucruri curioase, dar şi idei principale, asupra cărora se merită a medita. De ex.: “Din punct de vedere al conţinutului de nutrienţi (N şi P), urina este cel mai valoros produs al excreţiilor umane” sau “90% din fântânile din Moldova sunt poluate cu nitraţi din cauza toaletelor cu hazna”.

Doi: pentru că este bine stucturată, în capitolele şi subcapitole precum “Definiţia sanitaţiei”, “Caracteristica excreţiilor umane”, Sanitaţia convenţională. O succintă trecere în revistă”, “Sanitaţia Ecologică”, “Disocierea excreţiilor”, “Colectarea excreţiilor”, “Igienizarea excreţiilor”, “Utilizarea excreţiilor în calitate de îngrăşământ” etc. În plus, broşura este bogată în imagini, desene şi pictograme sugestive, cu note explicative ce permit chiar şi unui cititor neavizat să înţeleagă specificul subiectului abordat.

Trei: pentru că este şi un material practic, nu doar teoretic, oferind un model tip de implementare a sistemului de sanitaţie EcoSan în gospodăriile individuale, cu parcurgerea etapelor principale şi expplicaţiile de rigoare. De asemenea, este utilă şi lista organizaţiilor naţionale şi internaţionale care pot fi contactate pentru detalii în subiectul sanitaţiei ecologice – cu numele persoanei responsabile, adresa, telefoanele. Broşura conţine şi un glosar în care sunt explicaţi termenii ştiinţifici folosiţi în textul lucrării.

Potrivit autorilor, actualele sisteme de canalizare şi tratare sunt sofisticate şi foarte costisitoare, iar poluarea mediului este aproape inevitabilă, resursele de apă potabilă fiind irosite fără milă. Toaletele de tip latrină, cele întâlnite practic în fiecare gospodărie din mediul rural din R. Moldova, poluează apele freatice cu nitraţi, nu corespund normelor sanitare elementare, produc miros urât, favorizează dezvoltarea insectelor transmiţătoare de boli etc.

“Sistemele convenţionale de sanitaţie sunt tot mai mult criticate pentru lipsă de durabilitate: fezabilitate mică, imperfecţiune tehnologică, impact negativ asupra mediului şi riscuri pentru sănătatea populaţiei. Ele modifică dezastruos mediul înconjurător, în loc să se integreze natural în funcţionarea sănătoasă a ecosistemului. (…)

Omenirea este în căutarea unei soluţii pentru a reduce cantitatea de deşeuri umane şi a diminua impactul lor asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Problema este atât de gravă, încât Naţiunile Unite au inclus redresarea problemelor legate de sanitaţie în lista Scopurilor Dezvoltării Mileniului, care prevăd reducerea sărăciei şi dezvoltarea durabilă. Astfel, către anul 2015 se preconizează reducerea în jumătate a proporţiei populaţiei care nu are acces la apă potabilă şi sanitaţie elementară”, se arată în “Introducerea” broşurii.

“Sanitaţia ecologică” este, potrivit autorilor, destinată tuturor, indiferent de vârstă, studii sau ocupaţie, or, sănătatea, mediul curat şi prosperitatea materială sunt probleme actuale pentru fiecare.

“EcoSan este o concepţie relativ nouă. Nu putem aştepta o acceptare de către toată populaţia Moldovei a principiilor EcoSan şi soluţionarea imediată a problemelor legate de sanitaţie şi sănătate. Însă sperăm că prin publicarea acestei broşuri, vom contribui într-o măsură oarecare la eforturile întreprinse de organizaţiile partenere WISDOM, Ecotox, Biroul de Cooperare al Elveţiei în Moldova şi Organizaţia Solidaritatea Europeană pentru Apă din Moldova de a promova cele mai progresiste sisteme de sanitaţie durabilă pentru un viitor prosper”, se mai spune în “Introducerea” la broşura “Sanitaţia Ecologică”.

Cred că v-am intrigat destul şi veţi încerca să faceţi rost de această publicaţie. Mai ales că se distribuie gratuit. Dar grăbiţi-vă, tirajul este de doar 1000 ex.!

Lilia Curchi