Publicat: 2010-01-24 11:58:02

Seminar consacrat implementării Protocolului CEE a ONU “Apă şi Sănătate”

La 20.01.2010 Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii, în comun cu Comisia Economică pentru Europa a ONU, a organizat un Seminar internaţional referitor la Protocolul „Apă şi Sănătate” al Convenţiei CEE a ONU privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (1992). Protocolul privind Apa şi Sănătatea a fost ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr. 207 din 29.07.2005

Scopul Protocolului este de a întreprinde acţiuni la toate nivelurile pentru a asigura accesul la apă potabilă şi la canalizare pentru fiecare cetăţean şi asigurarea protecţiei sănătăţii / reducerii bolilor asociate de apă. Odată cu ratificarea acestui Protocol ţara trebuie să elaboreze un set de indicatori-ţintă pentru a demonstra realizarea acestor scopuri. În anul 2009 Comisia Economică pentru Europa a ONU a facilitat elaborarea acestor indicatori naţionali prin acordarea unui suport prin intermediul Agenţiei Elveţiene de Dezvoltare şi Cooperare.

La seminar a fost prezentată modalitatea de elaborare a obiectivelor naţionale ale Protocolului, utilizând practicile bune din ţările UE (Ungaria). Au participat reprezentanţi ai Biroului de Cooperare a Elveţiei, Centrului de Colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii - Danemarca, reprezentanţi ai Băncii Mondiale, ai Agenţiei Austriece de Dezvoltare, ai Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare, ai Ambasadei Cehe şi Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii, precum şi ai ministerelor şi instituţiilor interesate în promovarea în Moldova a unui management adecvat al apelor pentru asigurarea aprovizionării cu apă de calitate a populaţiei în ambianţă cu asigurarea sănătăţii acesteia.

http://www.mediu.gov.md/md/newslst/1211/1/4131/