Publicat: 2009-09-29 04:02:54

Misiunea UNECE în Moldova

La 24 septembrie anul curent Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a găzduit oaspeţi din Comisia Economică pentru Europa a ONU şi reprezentanţi ai Agenţiei Elveţiane de Dezvoltare şi Cooperare.

Scopul vizitei în Republica Moldova a fost în legătură cu acordarea unui suport Republicii Moldova întru elaborarea indicatorilor şi termenilor de realizare a prevederilor Protocolului „Apă şi Sănătate.” Protocolul menţionat este un instrument de implementare a Convenţiei privind protecţia şi utilizarea apelor transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale, ratificată de Republica Moldova în anul 1994. La rândul său acest Protocol a fost ratificat de către Republica Moldova în anul 2005.

Obligaţiunile naţionale faţă de realizarea Protocolului le revin Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Ministerului Sănătăţii în comun cu alte instituţii, relevante la implementarea prevederilor Protocolului.

La discuţiile ce ţin obligaţiunile ţării la Protocol, organizate în incinta Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, au participat reprezentanţii Agenţiei Elveţiene de Dezvoltare şi Cooperare, ai Comisiei Economice pentru Europa a ONU, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Agenţiei „Apele Moldovei” .

Asistenţa acordată ţării pentru Protocol este susţinută de către Guvernul Elveţiei prin intermediul Comisiei Economice pentru Europa. Acest suport este foarte important la etapa actuală pentru Republica Moldova, deoarece deja la anul viitor Republica Moldova trebuie să raporteze Secretariatului Convenţiei despre realizarea acestui Protocol.

Ca rezultat al acestei asistenţe se aşteaptă elaborarea indicatorilor, coordonarea şi publicarea lor la nivel naţional, mediatizarea lor, şi care ulterior vor servi drept bază de raportare Secretariatului.

http://www.mediu.gov.md/md/newslst/