Publicat: 2009-09-09 16:41:26

Recomandările Conferinţei Naţionale de Lucru

După două zile de lucru în şedinţe comune şi ateliere separate pe diverse studii de caz, participanţii la Conferinţa Naţională de Lucru “De la politici la practică: dezvoltarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova” au propus diverse soluţii, recomandări pentru reducerea gravităţii problemei apei şi sănătăţii în Republica Moldova.

Participantii şi-au demonstrat angajamentul ca actori din diferite sectoare, de a contribui fiecare cu propria capacitate în soluţionarea gravelor probleme de apă, sanitaţie şi sănătate cu care se confruntă Moldova. Soluţionarea acestor probleme ţine de responsabilitate comună a diferitelor părţi interesate (guvernului, a societăţii civile, sectorului de afaceri, ştiinţă şi educaţie).


Experţii au enunţat următoarele recomandări (proiect):Rezolvarea problemelor la nivel local.

1. În scopul atingerii durabilităţii în domeniul apei şi sanitaţiei în Moldova au fost recomandate următoarele instrumente /metode:

- Preluarea principiilor sistemelor decentralizate de aprovizionare cu apă şi sanitaţie, care sunt mai durabile din punct de vedere economic şi ecologic;

- Promovarea soluţiilor alternative bazate pe reducerea consumului de apă şi protecţia surselor de apă şi a sănătăţii;

- Asigurarea sanitaţiei durabile în domeniul sănătăţii publice, care nu poate fi realizat prin utilizarea latrinelor cu groapă şi foselor septice nesigilate;

- Promovarea la nivel de politică naţională a principiilor sanitaţiei durabile, în baza proiectelor-pilot deja realizate cu succes în mai multe localităţi din Moldova.

2. Valorificarea posibilităţilor oferite de proiectul pilot din Moldova al Protocolului privind Apa şi Sănătatea, drept instrument important pentru îmbunătăţirea accesului la apă şi sanitaţiei pentru toţi. Implicarea structurală a ONG-urilor şi a recomandărilor este considerată ca parte integrantă a acestui proces pilot. ONG-urile din Moldova sunt foarte active şi interesate în domeniul apei şi sănătăţii. Acestea sunt dispuse să contribuie cu cunoştinţele şi experienţa lor specifică, aptitudinile şi resursele pentru rezolvarea problemelor de sănătate şi de apă în Republica Moldova.

3. Se recomandă tuturor părţilor interesate în domeniul apei, sanitaţiei şi sănătăţii de a combina, unde e posibil, punctele forte şi să coopereze asupra iniţiativelor ce vizează probleme similare sau sunt complementare una alteia. Aceasta va stimula durabilitatea inititiativelor, posibilităţile de finanţare, precum şi efectele de multiplicare.

4. Din perspectiva procesului durabilităţii proiectelor, acestea nu ar trebui să se oprească la etapa pilot, dar ar trebui să evolueze şi să se extindă.


Sensibilizarea opiniei publice


5. Sensibilizarea opiniei publice conduce la implicarea publicului. ONG-urile pot fi instrumente importante în procesul de conştientizare a publicului, construcţia site-uri demonstraţionale şi a centrelor de formare profesională. Se recomandă de a utiliza cunoştinţele şi experienţa ONG-urilor locale.

6. Conştientizarea publicului privind sursele de poluare a apei, prin intermediul mass-media şi oferirea soluţiilor şi opţiunilor de punere în aplicare a sistemelor sigure sunt considerate ca instrumente importante ale dezvoltării durabile. În scopul măririi eficienţei şi eficacităţii este recomandat de a face mai mult uz structural de participarea ONGurilor, în special în zonele rurale, în cazul în care grupurile ţintă sunt dispersate, ca aceştia să dispună de reţele şi de capacitatea de acces la populaţie.

7. Este recomandată implicarea femeilor şi copiilor ca actori cheie pentru asigurarea dezvoltării si durabilităţii proiectelor.


De la politici la practică


8. Este important de a face legătura între politică şi practică - în Republica Moldova există o serie de actori care activează deja în domeniul apei şi sănătăţii.

9. Domeniul apei şi sănătăţii este unul interdisciplinar care necesită o cooperare strânsă între diferite ministere responsabile şi alte instituţii guvernamentale. În egală măsură la nivelul societăţii civile este necesară o cooperare între diferite părţi interesate. În cadrul conferinţei respective a fost făcut deja un pas important în această direcţie.

10. Pentru consolidarea şi menţinerea cooperării, se recomandă continuarea acţiunilor în acest domeniu.

Pentru detalii, Nadia Andreev, WiSDOM