Publicat: 2009-07-01 02:44:12

O premieră în domeniul administrării apelor

Consiliul Bazinal a fost format din 15 membri: şeful Direcţiei Agricultură a Consiliului Raional Drochia; şeful Centrului de Medicină Preventivă Drochia; directorul Companiei de Irigare; directorul regiunii Cubolta, “Aquacultura – Moldova”; şeful Inspecţiei Ecologice Drochia; primarii satelor Lipnic (Ocniţa), Plop (Donduşeni), Maramonovca, Şuri, Gribova (Drochia), Cubolta (Sângerei); ONG “Ormax”, or. Drochia, ONG-uri din s. Chetrosu, Mândâc (Drochia), directorul şcolii din Putineşti (Floreşti).

Structura Consiliului a fost coordonată şi cu Agenţia de Stat “Apele Moldovei” responsabilă de managementul resurselor acvatice la nivel naţional. Agenţia a vizat şi proiectul Regulamentului de creare şi funcţionare a Consiliului Bazinal Cubolta. Andrei Manic, şeful Direcţiei Agricultură a Consiliului Raional Drochia a fost ales Preşedintele Consiliului Bazinal Cubolta, iar ONG-ul ”Ormax” va asigura secretariatul. Urmează ca proiectul Regulamentului şi componenţa Consiliului Bazinal Cubolta să fie aprobate la şedinţa Consiliului Raional Drochia care va avea loc în iunie a.c. Este important de menţionat, că toate persoanele interesate de starea ecologică a râului Cubolta pot participa la şedinţele Consiliului Bazinal Cubolta cu vot consultativ, şi, conform Regulamentului, pot deveni membrii Consiliului prin rotaţie.

Această primă şedinţă a avut loc în comuna Lipnic (Ocniţa) unde îşi ia începutul râul Cubolta. Lipnicul se confruntă cu o gravă problemă ecologică. Spre regret, izvorul râului este poluat cu apele reziduale de la staţia de pompare (a staţiei de epurare) a spitalului raional Ocniţa. De aceea, primarii au insistat ca la această şedinţă să fie invitaţi reprezentanţii ai Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, cu un raport despre situaţia creată şi ai Primăriei Ocniţa.

Astfel, reprezentantul Ministerului a informat participanţii la seminar că autoritatea de mediu a alocat din Fondul Ecologic Naţional mijloace financiare în valoare de 1.700.000 lei pentru soluţionarea problemei menţionate. Rămâne ca Primăria oraşului Ocniţa să utilizeze aceste mijloace corespunzător destinaţiei.

În mai-iunie a.c. REC Moldova, în cooperare cu ”Apele Moldovei”, va identifica sursele de poluare şi factorii de degradare ai râului Cubolta. Ulterior, va fi elaborat un plan de management, care va fi format din raportul privind starea ecologică a râului Cubolta, metodele de soluţionare a problemelor identificate şi proiectele prioritare de reabilitare ecologică a râului Cubolta.

O serie din aceste proiecte vor fi finanţate şi implementate începând cu anul 2009. Selectarea proiectelor care vor fi finanţate din cadrul proiectului ”Reabilitarea ecologică a râului Cubolta” va fi făcută de către Consiliul Bazinal Cubolta.

De asemenea, aş vrea să informez cititorii, că patrulele verzi, asistate de profesori şi reprezentanţii REC Moldova, create în toate şcolile din bazinul râului Cubolta, efectuează monitorizările biologice repetate. Aceste patrule vor participa în anul curent la implementarea unor proiecte de reabilitare ecologică a râului.

Ina COŞERU, REC Moldova, preluat din Revista NATURA, nr. 6, 1009