Publicat: 2009-05-20 19:44:40

Recomandările Conferinţei Naţionale de Lucru “De la politici la practică: dezvoltarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova”

După două zile de lucru în şedinţe comune şi ateliere de lucru separate pe diverse studii de caz, participanţii la Conferinţa Naţională de Lucru “De la politici la practică: dezvoltarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova” au propus diverse soluţii, recomandări pentru reducerea gravităţii problemei apei şi sănătăţii în Moldova.

De fapt, cele punctate mai jos sunt doar ideile colectate de la participanţi, fără o redactare prealabilă minuţioasă.

La finele Conferinţei, s-a decis ca draftul recomandărilor să fie publicat pe site-ul Conferinţei.


Recomandările Conferinţei Naţionale de Lucru “De la politici la practică: dezvoltarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova”

• ONGurile din Moldova sunt foarte active şi interesate de domeniul apei şi sănătăţii, fiind decise de a aloca resursele disponibile pentru soluţionarea problemelor din acest domeniu.

• Proiectul pilot al Moldovei din cadrul Protocolului Apă şi Sănătate reprezintă un instrument important pentru îmbunătăţirea accesului la apă şi sanitaţie sigură pentru toţi.

• Proiectele elaborate şi prezentate de ONGuri la conferinta Naţionala de Lucru, deşi se află la un stadiu iniţial de dezvoltare, au fost expuse discutiilor publice şi sunt în contextul protocolului Apă şi Sănătate.

• Combinarea proiectelor care abordează probleme similare, la obţinerea de fonduri ar putea stimula multiplicarea efectelor.

• Este important a face legatura între politici şi practică – în Moldova sunt mulţi actori care activează în sectorul apă şi sănătate.

• Se recomandă autorităţilor guvernamentale de a facilita accesul instituţiilor donatoare in procesul de implementare a proiectelor apei şi sanitaţiei, cu revederea standardelor şi normativelor europene.

• Aprovizionarea cu apă în localităţile rurale trebuie să meargă în tandem cu soluţionarea problemei de sanitaţie.

• Este necesara cooperarea între actorii de bază: Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei Publice Locale.

• Este nevoie de o descentralizare a sistemului de aprovizionare cu apă şi sanitaţie, fiind deschişi către tehnologii alternative bazate pe reducerea consumului de apa, protecţia surselor de apă şi a sănătăţii.

• Este necesară conştientizarea comunităţilor privind sursele de poluare a apei şi informarea prin intermediul surselor de informare în masă.

• Este important de a implica femeile ca actori importanţi pentru asigurarea dezvoltării şi durabilităţii proiectelor în domeniu.

Plasat de Lilia Curchi