Publicat: 2009-05-16 15:00:17

Fântâni curate pentru sănătate

Pliantul conţine o serie de informaţii interesante şi utile privind originea fântânilor, rolul lor în viaţa satelor. Aflăm, de exemplu, că lemnul de stejar, graţie calităţilor sale extraordinare de a se întări în apă, a fost folosit ca materie primă de bază pentru construcţia primelor fântâni.


rec_bros.jpg

Dar, accentul principal este pus, totuşi, pe perceperea problemei calităţii apelor din fântânile noastre, sursele de poluare, influenţa asupra sănătăţii. În pliant se aminteşte că principalele surse de poluare a apei potabile din fântânile particulare sunt: apele menajere vărsate haotic la suprafaţa solului; veceurile şi latrinele neizolate pentru acumularea apelor reziduale; deşeurile organice de la grajduri şi veceuri; gunoiştile. Iar rezultatele se simt în starea noastră de sănătate.


rec_bros1.jpg

„Bolile cauzate de apa poluată afectează un număr foarte mare de persoane, mai ales dacă aceste maladii sunt infecţioase, ca de exemplu dizenteria, salmoneloza, bolile diareice acute, hepatita virală, febra tifoidă, holera, tuberculoza, poliomielita etc.”.

Autorii mai vin şi cu o serie de soluţii, măsuri ce trebuie luate pentru a preveni poluarea apei din fântâni şi a îmbunătăţi calitatea apei consumate. Astfel, ca o necesitate stringentă se impune informarea populaţiei despre calitatea apei pe care o consumă, iar în locurile vizibile de lângă fântână ar trebui să fie fixată o tăbliţă cu informaţii precum nr. fântânii sau izvorului, denumirea, responsabilii de starea lor, calitatea apei, scopurile în care poate fi folosită, datele ultimelor analize de laborator, data ultimei curăţiri ş.a.

Pliantul „Fântâni curate pentru sănătate” este distribuit gratuit tuturor doritorilor.

Lilia Curchi