Publicat: 2009-05-14 18:56:02

Cele mai importante problemele de sănătate din R. Moldova sunt determinate de calitatea apei

- Dle Nicolae Opopol, care este actualmente situaţia în R. Moldova privind influenţa calităţii apei asupra sănătăţii populaţiei?


- Apa are o importanţă vitală în viaţa omului. Apa potabilă pe care omul o consumă zilnic – de la minimum 2 litri pe zi până la 4-6 litri în condiţii de căldură şi efort fizic îndelungat – influenţează asupra organismului în două moduri: prin componenţa sa chimică şi prin gradul de contaminare cu agenţi patogeni.

Din punct de vedere al componenţei chimice, apa reprezintă o problemă extraordinar de complicată şi importantă pentru R. Moldova, or, ca surse de apă potabilă sunt folosite apele de suprafaţă din fluviile Nistru şi Prut. La fel, probleme foarte complicate sunt şi privind calitatea apei subterane.

O bună parte din populaţia R. Moldova foloseşte apa freatică din stratul superficial foarte vulnerabil, dar şi apa din fântânile arteziene. Fiecare din aceste surse de alimentare cu apă are problemele sale specifice.

Apele de suprafaţă, după componenţa chimică, sunt destul de favorabile pentru consum, dar sunt contaminate din punct de vedere bacteriologic şi necesită o purificare prealabilă, lucru ce implică cheltuieli destul de semnificative pentru consumatori.

Apele de profunzime din R. Moldova sunt într-o situaţie destul de dificilă, calitatea lor fiind determinată de stratul de sol din care este extrasă, zona geografică etc. Avem regiuni în care apele de profunzime sunt mineralizate excesiv, conţin compuşi chimici ce depăşesc limita de 1 gr per litru, ajungând şi la nivelul de 20 gr/l. De asemenea, sunt contaminate cu unii compuşi chimici care au un impact nociv asupra sănătăţii.

În unele zone din R. Moldova apa are un conţinut sporit de fluor, de hidrogen sulfurat, de hidrocarburi, de fier, fapt ce influenţează negativ asupra sănătăţii populaţiei. De ex., apa cu un conţinutul sporit de fluor determină o incidenţă destul de înaltă de fluoroză, ce provoacă îngălbenirea dinţilor, vulnerabilitatea lor la acţiunea mecanică etc. Şi nu numai. Conţinutul sporit de fluor afectează şi sistemul locomotor, în particular, sistemul osos, ducând, cu anii, la apariţia diverselor stări patologice, precum artrozele, artritele etc. Consumul îndelungat al apei în care este în exces hidrogen sulfurat duce la afectarea funcţiilor stomacului, deoarece mediul lor alcalin reduce activitatea sucului gastric şi, cu timpul, afectează întreg sistemul digestiv.

Dar, ţin să menţionez că problemele de sănătate cele mai importante în R. Moldova sunt determinate de calitatea apei de la cel mai superior strat, cel freatic. Aceste ape sunt în fântânile obişnuite, pe care le folosesc 80% din populaţia ţării. Pânza freatică este foarte vulnerabilă şi este poluată de la suprafaţa solului, în special, cu compuşii azotului şi cel mai mult cu nitraţi.

Dacă norma obişnuită de nitraţi se consideră a fi până la 50mg/l, atunci pe teritoriul R. Moldova întâlnim şi ape în care aceasta este depăşită de 4-8 ori, ajungând la 200-400 mg/l. Consumul zilnic, pe parcursul a mai multor ani, a unei asemenea ape, lent, dar inevitabil, provoacă anumite dereglări în organismul uman. Mai ales au de suferit copiii, or, nitraţii determină suprimarea imunităţii celor mici, fapt ce se manifestă prin mai multe boli de ordin general, unde responsabil este anume sistemul imun . răceli, inflamaţii de diferit gen atât a căilor respiratorii, cât şi a tractului digestiv, a pielii etc. De asemenea, nitraţii inhibă fermenţii responsabili de respiraţia tisulară, ceea ce se manifestă prin faptul că copiii se dezvoltă mai lent şi se atestă un procent destul de semnificativ de copii cu retard fizic. Avem probleme şi cu prezenţa anumitor anemii – în R. Moldova peste 40% din copii de până la 5 ani, mai ales în mediul rural, suferă de diverse anemii.


- Aprovizionarea localităţilor rurale cu sisteme de apă şi canalizare va contribui la soluţionarea problemei apei potabile în R. Moldova sau, oricum, apa de la ţeavă nu este o soluţie pentru consum?


- Evident, fiind preocupat de problema calităţii apei, statul întreprinde diverse acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei. Deja în câteva zeci de sate problema apei potabile a fost rezolvată, în special cu ajutorul susţinerii acordate de alte state. Dar, aceasta este doar o picătură de apă curată şi mai avem foarte mult de lucru. Desigur, o modalitate ar fi de a construi aşa-numitele apeducte regionale. De ex., apeductul Soroca-Bălţi să asigure cu apă potabilă din Nistru toate localităţile de pe traseu. La fel, s-ar putea de construit asemenea apeducte regionale cu apa din râul Prut. Parţial deja s-au făcut asemenea lucrări, dar problema e în lipsa resurselor financiare.

O altă modalitate de a avea apă potabilă în sate este renovarea fântânilor arteziene, multe dintre care fie sunt abandonate, fie s-au uzat utilajele, pompele etc. Sistemele e distribuire a apei – apeductele locale, au devenit impracticabile şi necesită renovare.


- Ce fel de apă ar fi bine să dăm de băut copiilor noştri de vârstă şcolară şi preşcolară?


- Problema aprovizionării cu apă a colectivităţilor de copii este destul de acută pentru R. Moldova. Astfel, grădiniţele şi şcolile trebuie în primul rând aprovizionate cu apă de bună calitate.

Şi, pentru că multe familii deja au o asemenea posibilitate, este indicat să procure. Măcar pentru copii, apă de bună calitate, pentru a le sigura o dezvoltare armonioasă. În acest sens este indicată apa plată, nu carbogazoasă şi care, după conţinutul compuşilor chimici, să corespundă cerinţelor, adică să nu fie supra mineralizată, să nu conţină remanenţe de poluanţi, cum ar fi azotaţii.

Trebuie să avem grijă la apa consumată de copiii în instituţiile de învăţământ şi se recomandă ca elevii să vină de acasă cu sticluţa cu apă de calitate garantată. Practica arată că adesea consumul apei necontrolate este o modalitate de transmitere a unor boli intestinale infecţioase, precum a Hepatitei virale de tip A.

Mai mult, în fiecare localitate sunt surse sigure de apă potabilă. De aceea, în fiecare localitate ar trebui să se cunoască componenţa chimică a apei şi prioritar să se folosească apa din acele surse care sunt conforme cerinţelor igienice. Astfel, pentru pregătirea bucatelor ar fi bine să se aducă apă de la o fântână de mai departe de locuinţele oamenilor, unde nu sunt surse de poluare.


- Dar apa de la robinetele din ogrăzile oamenilor?


- Sursele centralizate de apă care există corespund cerinţelor şi sunt autorizate de Centrele de medicină preventivă din teritoriu, adică, calitatea apei din punct de vedere chimic şi bacteriologic este cunoscută. Dacă există autorizare, apa este bună pentru consumul zilnic.


- Ce recomandări le puteţi oferi cititorilor noştri preocupaţi de problemele apei şi sănătăţii?


- Recomand ca fie protejate sursele locale de apă, să nu fie amplasate în jurul sau apropierea lor surse de poluare, precum grajduri, WC etc. În fiecare an să fie curăţite sursele locale de aprovizionare cu apă. Fântânile să fie dezinfectate măcar o dată pe an şi lucrul acesta îl efectuează gratuit Centrele de Medicină Preventivă, la solicitarea stăpânilor.

De asemenea, este necesar ca reţelele de distribuţie, apeductele să fie întotdeauna într-o stare tehnică bună, să fie reparate la timp, pentru a evita avariile, care duc la contaminarea apei.


- Vă mulţumim!

Lilia Curchi