Publicat: 2009-04-10 03:37:03

Spre atenţia ONG-urilor de mediu şi tuturor celor interesaţi de problemele de apă şi sănătate

Conferinţa Naţională de lucru

Cu acest scop WfWP organizează, în perioada 18-20 mai 2009, o Conferinţă Naţională de lucru cu denumirea "De la politici la practică: elaborarea proiectelor durabile în domeniul apei şi sănătăţii în Moldova". Conferinţa va fi găzduită de organizaţiile membre BPW-Moldova şi WiSDOM şi este finanţată de Ministerul Locuinţelor, Amenajării Teritoriului şi Mediului din Olanda.

La conferinţă vor fi abordate, atât în şedinţe plenare, cât şi în şedinţe de lucru, subiecte importante ce ţin de apa potabilă şisanitaţia în relaţie cu sănătatea, aspecte legate de apă şi sănătatea femeilor.

Ca rezultat al Conferinţei de lucru, în jur de 6 proiecte concrete ce ţin de subiect, vor fi analizate şi discutate de către participanţi, pentru a fi îmbunătăţite prin participare comună, realizându-se totodată un schimb eficient de idei şi experienţă.Astfel se va oferi o bună posibilitate de a dezvolta mai departe aceste proiecte prin participarea comunităţii.

Unul dintre subiectele-cheie ale conferinţei va fi discutarea şi adoptarea Documentului de poziţie, prin care societatea civilă îşi va exprima viziunile faţă de problemele legate de apă şi sănătate în Moldova.

Platforma de informare şi pagina web

Fiind conştienţi de faptul că o Conferinţă de lucru este o manifestaţie organizată într-un local cu număr limitat de participanţi şi cu o agendă restrânsă în timp şi financiar, organizatorii au creat un instrument care ar oferi posibilitatea implicării unui număr mai mare de persoane interesate - Platforma Internet de Informare şi Comunicare (PIIC), care include site-ul Web al Conferinţei şi poate fi accesat la adresa [http://conference.wisdom.md/], buletinul electronic privind activităţile de pregătire a conferinţei, noutăţi de pe website în formă de sumar săptămânal, care va fi diseminat prin intermediul listei de distribuţie [NGOs4Water@conference.wisdom.md].

PIIC va informa ONG-urile active despre mersul pregătirilor către Conferinţă şi va distribui noutăţi ce ţin de în domeniile apă, sanitaţie şi sănătate.

Dacă vă preocupă problemele legate de apă şi sănătate, vă îndemnăm să utilizaţi posibilitatea de a vă informa on-line, să vă implicaţi în activităţile întreprinse de WfWP şi partenerii săi, pentru promovarea implementării prevederilor PAS.

Autor: WiSDOM